ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

แผนการสอนการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ปฐมวัย 3-5 ขวบ พร้อมสื่อ (ศพด.)

คุณครู Supap Cha-am  ได้แชร์แผนการจัดประสบการณ์หรือแผนการสอนลงในกลุ่ม ตัวอย่างสื่อปฐมวัย ให้เพื่อนครูได้โหลดไปใช้งาน ซึ่งมีแผนการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึง 5 ขวบ  รวมทั้งยังมีสื่อการจัดประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1- อนบาล 3 ทั้งสองภาคเรียน  เพื่อนๆครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิ้งก์ที่คุณครู Supap Cha-am  ลงไว้ให้ 

https://drive.google.com/drive/folders/16tv6-9Xj0RsB32S2XxxJFKCYrUo3IzsQ

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button