ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

อจท. แจกแผนการสอนวิทยาการคำนวณฟรี

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ โหลดทันที วางแผนการสอนได้ทันก่อนใคร 

📚 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ  (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60)
เสร็จสมบูรณ์ทุกระดับชั้น (ป. 1, ป. 4, ม. 1, ม. 4)

 โครงสร้างแผนฯ ตามหน่วยการเรียนรู้หน่วยต่อหน่วย
 เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ เพื่อใช้เพื่อวางแผนได้เลยทันที
 ครบทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60

📥 คลิกดาวน์โหลดได้เลยวันนี้ที่
http://www.aksorn.com/science-material

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา