สอบงานราชการ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบพนักงานราชการ 21 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้

1) นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
2) นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป 4 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หากมีความรู้ความสามารถทางด้านการตัดต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) นักจัดการงานทั่วไป (4 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
4) คีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง 2 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทางคีตศิลป์ หรือจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขับร้องเพลงลูกทุ่งได้ และอายุไม่เกิน 35 ปี
5) คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล 2 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทางคีตศิลป์ หรือจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านคีตศิลป์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขับร้องเพลงเพลงไทยสากลและเพลงสากลได้ และอายุไม่เกิน 35 ปี

6) ดุริยางคศิลปิน (4 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ทางดุริยางคศิลป์ หรือจบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานทางด้านดุริยางคศิลปิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
7) นักศิลปกรรม (1 อัตรา) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี ด้านศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, ศิลปบัณฑิต ในสาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์สาขาวิชาทัศนศิลป์
8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 อัตรา) อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติจบ ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี, พาณิชยการ, บริหารธุรกิจ
9) นายช่างไฟฟ้า (1 อัตรา) อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติจบ ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ และสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-7 มิ.ย. 2561 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close