สอบงานราชการ

กองทัพภาค3 เปิดสอบอาสาทหารพราน 104 อัตรา

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดประจำกรมทหารพราน 107 อัตราดังนี้

1) กรมทหารพรานที่ 33 (77 อัตรา) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-245-046 ต่อ 74135
2) กรมทหารพรานที่ 35 (20 อัตรา) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-713-502
3) หมวดทหารพรานหญิง 31 (2 อัตรา) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-713-502
4) หมวดทหารพรานหญิง 32 (5 อัตรา) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 055-245-046 ต่อ 74135

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคือ อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป สำหรับค่าตอบแทนหรือเงินเดือน กำหนดตามระเบียบ กห.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2558

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ ประกาศผลสอบ.com หรือ คลิกที่นี่ https://goo.gl/AxZPx7 และยื่นสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ  กรมทหารพรานที่ต้องการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close