งานราชการทั้งหมด

กรมพัฒนาสังคมฯ เปิดสอบข้าราชการรวม 45อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดังนี้

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (4อัตรา ) ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยกเว้นจ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป

2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (4อัตรา) ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป

3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (4อัตรา) ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติจบ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป

4) นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (1อัตรา) ปฏิบัติงานในส่วนกลาง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติจบป.ตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป

5) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (30 อัตรา) ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติ จบปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หลังจบ ม.6 หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ปวส.ขึ้นไป

6) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (2 อัตรา) จังหวัดชายแดนใต้ ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติ จบปวส. หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หลังจบ ม.6 หรือ เทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ระดับ ปวส.ขึ้นไป

สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดและสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  3 – 24 พ.ค. 2561 ได้ที่

เว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close