สื่อการสอน

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น จาก สสวท.

คู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น จาก สสวท.

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้ที่ http://bit.ly/2HMbDp2

ระดับประถมศึกษา : http://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14146

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : http://www.xn--12cg5gc1e7b.com/14146

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!