ข่าวการศึกษา

ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

วันนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 29 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โดย
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร – เลขาธิการ กพฐ.
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ – เลขาธิการ ก.ค.ศ.

โดยมีเนื้อหาสาระหลายเรื่อง โดยเฉาะเรื่องประเด็นการกำหนดวันและเวลาการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 โดยในเอกสารประกอบการประชุมได้มีรายละเอียดดังนี้  ดูวีดีโอคลิปประกอบ :

ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 2 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 3 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 4 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 5 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 6 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 7 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 8 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 9 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 10 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 11 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 12 ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 13


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close