ข่าวการศึกษา

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ.pdf 
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ.pdf 
เอกสารแนบท้าย ๑ (รายละเอียดตำแหน่ง).pdf 
เอกสารแนบท้าย ๒ (ใบสมัคร).pdf 
เอกสารแนบท้าย ๓ (องค์ประกอบ ตัวชี้วัด).pdf 
บัญชีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร.pdf 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close