ข่าวสอบบรรจุครู

สพฐ. จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 1,448 อัตรา

ที่ ศธ 04009/ว 1683 เรื่องการจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสังกัด สพฐ.

  1. พนักงานราชการตําแหน่งครูผู้สอน   964  อัตรา
  2. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูรายเดือนฯ ครูขั้นวิกฤตทดแทนครูสาขาขาดแคลน  54 อัตรา
  3. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูรายเดือนฯ ครูขั้นวิกฤต  430 อัตรา
เอกสารแนบ 1. 1.หนังสือ ว1683
2. 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย2
3. 3.1.สิ่งที่ส่งมาด้วย3 (วิกฤตทดแทนสาขาขาดแคลน)
4. 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย3
5. 4.สิ่งที่ส่งมาด้วย4
6. 5.สิ่งที่ส่งมาด้วย5 เปลี่ยนครูสาขาขาดแคลน

 

 

 

แสดงความเห็น

แท็ก