ข่าวการศึกษา

บทบาทหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

วันนี้ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาที่กระทบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และให้การช่วยเหลือเยียวยามีความคล่องตัว ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ทั้งหมด 9 ข้อดังนี้


และติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ ฉก.คศ. ดังนี้ Facebook: ประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. ID Line: @irV8786a เว็บไซต์: http://personnel.obec.go.th และเบอร์โทรศัพท์: 02 – 288 – 5650

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close