การเรียนการสอน

รายงานสรุปการร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ไฟล์ WORD แก้ไขได้ (ครูจตุพร)

เว็บไซต์ของคุณครูจตุพร ทองลาด ได้เผยแพร่ ตัวอย่าง รายงานสรุปการร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  อบรม สัมมนา ไฟล์ WORD แก้ไขได้  ซึ่งคุณครูจตุพรได้อัพโหลดไว้ที่เว็บไซต์ของคุณครูเอง  ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า

เป็นแนวการเขียนรายงานสรุปสั้นๆ 2++แผ่น กับเอกสารแนบนิดเดียว  รายงานในแต่ละครั้งไม่ต้องเข้ารูปเล่มแค่เย็บมุมก็พอคะ ถ้าเย็บเล่มในแต่ละคร้ังที่ไปอบรม ทำให้สิ้นเปลืองสันรูปแล้ว  ยังไม่มีที่เก็บอีก

แต่ถ้าทำแบบที่ครูนุ้ยนำเสนอนี้ จะเก็บง่าย หาง่าย และนำมาโชว์ง่ายอีกต่างหาก

ครู1 คนจะมีแฟ้มเก็บ รายงานอบรมฯ ระหว่างปี คนละ 1 แฟ้ม

ตามนี้นะคะ

หมายเหตุ

  1. ให้รายงานภายใน 7 วันหลังจากไปอบรมมา  เพื่อไม่ให้งานดินพอกหางหมู
  2. สิ่งที่แนบประกอบการรายงานอบรม แต่ละครั้ง(เย็บมุม)คือ
  •  บันทึกข้อความรายงานผลการอบรม/สัมมนา ไม่น่าจะเกิน 5 แผ่น
  • ภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 1 แผ่น (วันละแผ่น) พอคะ
  • สำเนาเกียรติบัตร
  • สำเนาหนังสือสั่งการ/คำสั่ง+กำหนดการ
  • เอกสารประกอบการประชุม+ใบความรู้ต่างๆ
  1. นำเสนอ ผอ. เมื่อ ผอ. เซ็นรับทราบแล้ว  ให้นำไปเก็บที่แฟ้มก่อน
  2. ให้ไปพิมพ์ชื่อไฟล์  เรื่องเข้าอบรม/ประชุม ในแบบรายงาน ประจำปีไว้ทุกครั้ง (หาง่าย)
  3. เมื้อสิ้นปีการศึกษาแล้ว ให้รวบรวมในแต่ครั้ง เข้าเล่มรวมเป็นเล่ม รายงานอบรมฯประจำปี

ท่านใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ครูจตุพรเลยครับ ที่
ตัวอย่าง รายงานสรุปการร่วมกิจกรรมทางวิชาการ อบรม สัมมนา ไฟล์ WORD แก้ไขได้
ดาวโหลดที่ http://jatuporn.ucoz.com/load/sar/word/45-1-0-190

ขอบคุณ : ครูนุ้ย คุณครูจตุพร ทองลาด มาณ ที่นี้ครับ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!