ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 1197 “นำอัตราที่เหลือจากการบรรจุครูท้องถิ่น มาใช้บรรจุข้าราชการครูได้”

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1197 เรื่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 รายละเอียด : http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11520305783.pdf

แสดงความเห็น

แท็ก