การเรียนการสอน

สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  ของ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน

 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา