ข่าวการศึกษา

รับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 3/2558

สอบสมรรถนะครู

  1. ประกาศ การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. แผนที่สนามสอบ วัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูแผนที่สนามสอบ
  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
  • กำหนดการรับสมัครสอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์  www.niets.or.th  ตามกำหนดการ ดังนี้
  • การชำระเงินค่าสมัครสอบ : ค่าสมัครสอบ  200  บาทต่อครั้งการสอบ
  • เกณฑ์คะแนน : ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ.

สอบวัดครู

สมัครสอบ : http://www.niets.or.th/index.php/exam_information/view_se/9

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Advertisement
Back to top button
Don`t copy text!