สื่อการสอน

บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

หลังจากได้เผยแพร่  แจกฟรี บทอาขยานภาษาไทย  ไปแล้ว คุณครู Jantra Jet สมาชิกเพจได้เข้ามา comment ว่ายังมีอีกเล่มที่เรียบเรียงเนื้อหาได้ดี อีกเล่มหนึ่ง รักครู.com จึงไปเสาะแสวงหาหนังสือเล่มที่ว่าโดยชื่อหนังสือว่า บทอาขยานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 – ช่วงชั้นที่ 4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544  ที่ได้รวบรวมบทอาขยานตั้งแต่ ป.1- ม.6 ไว้เลยทีเดียว ในสมัยที่บทอาขยานกำลังได้รับความนิยมน้อยลง การเพลิดเพลินในการอ่านหนังสือของเด็กก็ไม่สนุกเหมือนเดิม หากได้อ่านบทอาขยานเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสนุกสนานและชอบอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น บทอาขยานนี้นอกจากมีบทอ่านแล้ว  ในหน้าต่อจากบทที่อ่าน ยังบอกชื่อผู้แต่ง ข้อสังเกต ลักษณะที่มา คุณค่า ฉันทลักษณ์ ด้วย

บทอาขยานภาษาไทย เล่มนี้ได้มาเพราะความอนุเคราะห์ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 ท่านได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ จึงได้มีโอกาสเอามาฝากเพื่อนครู

ดาวน์โหลด : บทอาขยานภาษาไทย 2544

@rukkroo

 

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close