การเรียนการสอนข่าวการศึกษา

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 2558

การประชุมชี้แจงศูนยสอบ O-NET ปการศึกษา 2558

กลุมงานบริหารการทดสอบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

onet

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด : การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558  โดยกลุ่มงานบริหารการทดสอบ

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!