ข่าวการศึกษา

ศธ.เตรียมจัดตั้ง “ห้องเรียนภาษาจีน” เริ่ม ป.1 ปีการศึกษา 2561

ศธ.เตรียมจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน มุ่งหวังสร้างทักษะการสื่อสาร 2 ภาษา โดยใช้แนวทางเดียวกับความสำเร็จของห้องเรียนกีฬาและห้องเรียนดนตรี เริ่มต้นปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปในโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ ศธ. ได้ดำเนินโครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน โดยใช้แนวทางเดียวกับห้องเรียนกีฬาและห้องเรียนดนตรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อพัฒนาการสื่อสารแบบสองภาษา เพราะไม่เพียงจะสอนเน้นภาษาจีนเท่านั้น แต่จะเรียนวิชาอื่นเป็นภาษาจีนด้วย

ในส่วนของรูปแบบการดำเนินงาน ได้มอบให้คณะทำงานวางแผนรายละเอียดโครงการต่อไป โดยจะเริ่มต้นในระดับชั้น ป.1 ในโรงเรียนภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีความพร้อมก่อน เพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ทั้งนี้จะเร่งให้ทันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561

นอกจากนี้ คณะทำงานได้ดำเนินการผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนในหลายส่วน อาทิ จัดค่ายอบรมครูภาษาจีนที่มีอยู่กว่า 2,000 คน จำนวน 2 รุ่น เพื่อพัฒนาแบบเข้มข้นทั้งการออกเสียง โครงสร้างประโยคแบบจีน ไวยากรณ์ การเขียน การแปลความ ตลอดจนวัฒนธรรมจีน, การจัดตั้งสถาบันภาษาจีน ณ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 3, พัฒนาสาระการเรียนรู้ภาษาจีน แบบเรียน และสื่อการสอน เป็นต้น

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close