ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลางของ สพฐ. ปีการศึกษา 2560

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

กำหนดวันสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
กรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
รูปแบบของแบบทดสอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
การวิเคราะห์และประมวลผล
การกำหนดแผนการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง 2560

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา