ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

แบบลิ้งก์เดียว เข้าไปเลือกทีละไฟล์

รวมทุกชั้น


แบบบีบอัดเป็นไฟล์ Zip รวมทุกชั้น

ข้อสอบกลาง 2559 รวมทุกชั้นไฟล์ ZIP


แบบแยกชั้นทุกวิชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบ


แบบแยกวิชา แยกชั้น

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา