ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ข้อสอบ Pre NT ปีการศึกษา 2560

หลังจากที่สอบ O-NET 2560 ไปเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ไปแล้ว ด่านต่อไปของนักเรียนและคุณครูในระดับชั้น ป.3 ก็คือการทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ซึ่ง กลุ่มงานวัดและประเมินการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้เผยแพร่ข้อสอบ Pre NT ประจำปีการศึกษา 2560 ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คุณครูที่สนใจลองไปโหลดมาให้เด็กได้ลองฝึกทำดู  ที่เว็บไซต์ https://sobphrae1.wordpress.com/pre-nt

 

ความสามารถด้านภาษา ป.3 ปี 2560

ความสามารถด้านภาษา ป.3 ปี 2560 เฉลย

Pre NT ปี 2560 คำนวณdocx

เฉลยแบบทดสอบ Pre NTคำนวณ แก้ไข

ด้านเหตุผล prent3

เฉลยด้านเหตุผล Pre NT ป.3   ด้านเหตุผล prent3 เฉลยอัตนัย

ต้องขอบพระคุณ กลุ่มงานวัดและประเมินการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  เป็นอย่างมากครับ

 

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!