ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560
ความสามารถด้านภาษา,ความสามารถด้านคำนวณ,ความสามารถด้านเหตุผล

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 : ความสามารถด้านภาษา
https://drive.google.com/open…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ(สำรอง) NT 2560 : ความสามารถด้านภาษา
https://drive.google.com/open…

—————————————————————————————–
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 : ความสามารถด้านคำนวณ
https://drive.google.com/open…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (สำรอง) NT 2560 : ความสามารถด้านคำนวณ
https://drive.google.com/open…

—————————————————————————————–
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT 2560 : ความสามารถด้านเหตุผล
https://drive.google.com/open…

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (สำรอง) NT 2560 : ความสามารถด้านเหตุผล
https://drive.google.com/open…

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!
Close