หน้าแรก ข่าวการศึกษา การปรับปรุงโร...

  การปรับปรุงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

  435
  0

  ข้อเป็นห่วงจากเบื้องบนครับ

  07-03-58-10

   

   

  -คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ รอความเห็นอื่นก่อน แล้วแสดงความคิดเห็นได้เลย-