ข่าวการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ล่าสุด

(แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด , สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

 

เอกสารแนบ 1. ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 2561
2. ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2561
3. แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด
4. แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ.

[ads1]

แสดงความเห็น