ข่าวการศึกษา

ประกาศครูผู้ที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี 2560

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตรประจำปี 2560 จำนวน 864 คน

>>คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ <<


กำหนดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560
ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
    ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายชุดสุภาพ หรือมีเอกลักษณ์ไทย


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close