ข่าวน่าสนใจ

รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!!

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

หลังจากรอคอยมานาน วันนี้ได้ฤกษ์เริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน เชื่อมโยงภูมิภาค เส้นทางกทม.-หนองคาย (ระยะที่ 1 กทม.-นครราชสีมา)

ซึ่งการก่อสร้างของระยะที่ 1 นี้ ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 กลางดง (จ.นครราชสีมา) – ปางอโศก (จ.นครราชสีมา) ระยะทาง 3.5 กม. เริ่มต้นวันนี้ คาดว่าจะใช้เวลาสร้างแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน

หลังจากนั้นจะเร่งรัดการก่อสร้าง อีก 3 ช่วงที่เหลือของระยะที่ 1 ได้แก่

ช่วงที่ 2 สีคิ้ว (จ.นครราชสีมา) – กุดจิก (จ.นครราชสีมา) ระยะทาง 11 กม. คาดว่าจะเริ่มสร้างประมาณ ส.ค. 2561 ใช้เวลาก่อสร้าง 12 เดือน

ช่วงที่ 3 แก่งคอย (จ.สระบุรี) – นครราชสีมา ระยะทาง 119.5 กม. เริ่มประมาณ พ.ย. 2561 ใช้เวลาประมาณ 30 เดือน

ช่วงที่ 4 บางซื่อ (กทม.) – แก่งคอย (จ.สระบุรี) ระยะทาง 119 กม. เริ่มประมาณ ม.ค. 2562 ใช้เวลาประมาณ 30 เดือน

พร้อมทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการในระยะที่ 2 นครราชสีมา – หนองคาย ต่อไป

โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “น้ำหนึ่งใจเดียว ทุกเรื่องราบรื่น” เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมด เส้นทางรถไฟนี้จะเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน จีน ยุโรป และตะวันออกกลาง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ

รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 2 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 3 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 4 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 5 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 6 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 7 รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน พร้อมเดินเครื่อง!! 8

ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close