ข้อสอบ ใบงาน แผนการสอน

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรปรับปรุง 61 โดยอักษรเจริญทัศน์

อักษรมีตัวอย่าง ‼ เนื้อหาใหม่ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ’60
ปรับตัวชี้วัดจากหลักสูตรแกนกลาง ’51
ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ เพื่อความเข้าใจของคุณครู
ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  มีตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย คุณครูลองไปโหลดมาเป็นตัวอย่างดูจ้า

????สนใจดาวน์โหลดได้ที่: http://www.aksorn.com/ex-1-unit/

[ads1]

แสดงความเห็น

แท็ก