ข่าวสอบบรรจุครู

สพป.สระแก้ว เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 อนุมัติให้บรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 7 วิชาเอก 9 อัตรา จากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงเรียกผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยนำเอกสารหลักฐานไปแสดงในวันรายงานตัว

1.ประถมศึกษา   2  อัตรา

2.พลศึกษา        1    อัตรา

3.อนุบาลศึกษา  2    อัตรา

4 .ภาษาอังกฤษ   1     อัตรา

5.เกษตรกรรม   1    อัตรา

6.ภาษาไทย       1    อัตรา

7.วิทยาศาสตร์ทั่วไป  1    อัตรา

โหลดหนังสือแจ้ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-3723-2263 ต่อ 32
โทรสาร 0-3723-3381 ,037-231684
http://www.skarea2.go.th

 

แสดงความเห็น

แท็ก