การเรียนการสอน

ทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง 51 ฉบับปรับปรุง 2560

สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้เผยแพร่ เอกสาร PDF เรื่อง ทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง 51 ฉบับปรับปรุง 2560 เพื่อให้คุณครูทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวชี้วัดในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ ลองโหลดไปอ่านดูครับ คลิกดาวน์โหลด : ทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง 51 ฉบับปรับปรุง 2560 

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา