ข่าวสอบบรรจุครู

อบจ.นนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู 83 อัตรา เงินเดือนแรกเริ่ม 15,000 บาท โบนัส 1 เท่าของเงินเดือน

อบจ.นนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู 83 อัตรา เงินเดือนแรกเริ่ม 15,000 บาท
ทำงานครบ 8 เดือนปีงบประมาณ โบนัส 1 เท่าของเงินเดือน
ประเมินผู้ช่วยครู 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ
1 ปีงบประมาณขึ้นเงินเดือน 1 ครั้ง  รายละเอียดที่ลิ้งก์นี้ : รับสมัครผู้ช่วยครู อบจ.นนทบุรี

แสดงความเห็น

แท็ก