คลิปเด่นสาระความรู้

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ คลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเด็ก LD ดีมาก..!! ควรดู

Aksorn Nex Station  ได้จัดทำคลิปที่เกี่ยวกับเด็ก LD ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีทั้งหมด 7 คลิป คุณครูที่มีเด็ก LD อยู่ในห้องเรียนหรือมีอยู่ในโรงเรียน โดยแต่ละคลิปเข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน อาจจะทำให้คุณครูเปลี่ยนความเข้าใจเด็ก LD เสียใหม่

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 1 ทำความรู้จักกับเด็ก LD

เด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า อ่าน เขียน คำนวณ และสับสนทิศทาง อาจมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงในภาวะ LD (Learning Disabilities)

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 2 รับมือกับเด็ก LD

เด็กที่มีภาวะ LD จะมีการหลบหลีกในชั้นเรียน การจัดการในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยให้เด็กได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 3 เด็กชายสมหวังกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถพัฒนาได้ หากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือคุณครู ฉะนั้นหากพบเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เราไม่ควรรีบตัดสินเขาว่าเป็นเด็กที่ไร้ศักยภาพ…

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 4 เรียนรู้ + เข้าใจ เด็กที่มีภาวะ LD

Learning Disability หรือภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นภาวะที่เด็กมีความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากสมองบางส่วนมีการทำงานที่ผิดปกติ ส่งผลให้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณของเด็ก ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติหรือสูงกว่าคนทั่วไป

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 5 การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีภาวะ LD

หากได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผู้ที่มีภาวะ LD สามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ตนเองถนัดได้ เพียงแค่เรียนรู้อย่างถูกวิธี ตามสไตล์ของแต่ละคน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 6 คนดัง LD

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด วันนี้ All About LD จะพาทุกคนมารู้จักบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าพวกเขาจะเป็นภาวะ LD ก็ตาม
เด็กที่มีภาวะ LD จะมีการหลบหลีกในชั้นเรียน การจัดการในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยให้เด็กได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

All About LD รู้แน่ ดูแลได้ EP : 7 ไอน์สไตน์ LD ผู้อัจฉริยะ

ผู้ที่มีภาวะ LD สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพตามทักษะที่ตนเองถนัดได้ เพียงแค่เข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมัน อย่างไอน์สไตน์ ที่มองว่าความเชื่องช้าของเขาเป็นเรื่องดี เนื่องจากทำให้มีเวลาครุ่นคิดและจินตนาการได้มากกว่าคนอื่น นำไปสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Advertisement

รักครู.com

แนะนำข่าวการศึกษา
Back to top button
Don`t copy text!
Close