ข่าวการศึกษา

เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561

เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (1)
1.บรรยายการงบประมาณปี 61 (ผอ.สุรินทร์)  1.แบบฟอร์มคำขอเบื้องต้น 2562 (ผอ.สุรินทร์)
2.ชี้แจงงบ61 เตรียมการของบประมาณ62 (กอ.สอ.)  3.แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (2)
4.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบผูกพัน)  4.2 การเพิ่มโครงการงานก่อสร้าง (งบผูกพัน)
4.3 งบผูกพัน 2560 แก้ไขสัญญา  4.4 วิธีการเพิ่มรหัสงบประมาณปีถัดไป (งบผูกพัน)
4.5 การคิดงวดงาน งวดเงิน (งบผูกพัน)

เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (3)
4.6 สัญญา (งบผูกพัน)  4.7 แบบฟอร์ม e bidding ฉบับสมบูรณ์ที่สุด (รวม)
5.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ขาวดำ (อ.คำภา)  5.2 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง (อ.คำภา)
5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่า K (อ.คำภา)

เอกสารบรรยายเรื่อง ประชุมการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างปี 2561 (4)
6.1 Part 1 (chatchai)  6.2 Part 2A (chatchai)
6.3 Part 2B (chatchai)

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

แท็ก
Back to top button
Don`t copy text!