ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการกำหนดการสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการกำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กำหนดการบริหารจัดการรทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์แนบ : กำหนดการสอบ NT

แสดงความคิดเห็นบน Facebook

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close