ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ประกาศเรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
1.ห้องเรียนพิเศษ (English Program/Mini English Program)
2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3.ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close