ข่าวการศึกษา

ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ว 24/2560

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 24/2560)

ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. ว 24/2560 2รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
http://www.otepc.go.th/index.php/notice-law-rule/circularnotice/1974-2017-10-24-02-11-12


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน
Close