ข่าวการศึกษา

แนวทางสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6266 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) ที่ได้รับผลกระทบจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เอกสารแนบ1. ไฟล์ที่ 1

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา