แนวทางสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 2561

2056

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6266 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน) ที่ได้รับผลกระทบจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เอกสารแนบ1. ไฟล์ที่ 1

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=