ข่าวการศึกษา

สพฐ.ให้ส่งคืน ค่าเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีฯ (กรณีนักเรียนย้าย หรือลาออก)

การส่งคืนงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน  1.หนังสือแจ้ง สพท.

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close