ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4002 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4002 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 1.31 MB ‘] 2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 13.91 KB ‘] 3. ไฟล์ที่ 3 [‘ ขนาดไฟล์ 13.32 KB ‘]

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา