ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4002 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ [‘ ขนาดไฟล์ 1.31 MB ‘]
2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 13.91 KB ‘]
3. ไฟล์ที่ 3 [‘ ขนาดไฟล์ 13.32 KB ‘]

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=