ข่าวการศึกษา

รวมคำถาม – ตอบ การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

รวมคำถาม – ตอบ
การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส.

คลิก

แสดงความคิดเห็นบน FacebookBack to top button
Don`t copy text!