สาระความรู้

โปรแกรมประมวลผลการอ่าน/เขียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จากการที่โรงเรียนจะต้องรายงานผลการอ่าน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใน 30 มิถุนายน นี้ นั้น คุณ Suwit Bangngirn ได้จัดทำโปรแกรมกรอกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้คุณครูสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบโปรแกรมเป็นโปรแกรม Excel ซึ่งมีการรายงานผลการอ่าน การเขียน ออกมาเป็นกราฟให้เรียบร้อย นับว่าสะดวกมากๆ แถมยังเอาไปเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อๆไปได้อีกด้วย รออะไรครับ เข้าไปโหลดที่ เฟซบุ๊คคุณ Suwit Bangngirn   เลย 

ขอบคุณ Suwit Bangngirn   ที่แบ่งปันสิ่งดีๆ ที่อำนวยความสะดวกครูไทยครับ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา