การเรียนการสอน

ฝึกออกเสียง Phonics น่ารัก เข้าใจง่าย

ที่ช่อง youtube ของ Phonics1st สถาบันโฟนิคส์ เฟริสท์ สอนการอ่าน เขียน ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี สำหรับเด็ก 2-10 ปี
* ใช้หลักสูตร Jolly Phonics จาก U.K. ผ่าน Interactive Touch Screen ในทุกชั้นเรียน
* เพื่อปูพื้นฐานการอ่าน การผสมคำ และการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี
* พร้อมวางรากฐานด้านคำศัพท์ และไวยากรณ์
* เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารและการใช้สำเนียงที่ถูกต้อง

แอดมิน เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในเด็กอนุบาลและประถม ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นสูงขึ้นต่อไป ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้ดูครับ คุณครูที่อยู่ในคลิปน่ารัก ออกเสียงตามได้ง่าย และเสียงชัดเจนดีครับ

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา