ข่าวการศึกษา

รัฐบาลมุ่งส่งเสริมครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครูให้มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในสาขาสำคัญ

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

รัฐบาลมุ่งส่งเสริมครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครูให้มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในสาขาสำคัญ

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางครูสมัครสอบครูผู้ช่วย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาสำคัญ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทดแทนอัตราครูที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 10 ปีข้างหน้ากว่า 2.7 แสนคน ว่า จากจำนวนครูทั้งหมดกว่า 4 แสนคน มีผู้สนใจสมัครสอบและผ่านการคัดเลือกถึง 503 คน ทั้งผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและประกอบอาชีพแล้ว เช่น วิศวกร ทันตแพทย์ ตำรวจ ที่ตั้งใจอยากเป็นครูและทำคะแนนสอบได้เป็นอันดับต้นๆ ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู ถือเป็นเลือดใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นเวลา 2 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ โดยครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่วนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จะได้เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เช่นเดียวกับครูภาษาอังกฤษ ที่กระทรวงศึกษาธิการ กำลังพัฒนาอย่างเข้มข้นในเวลานี้ เพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Don`t copy text!
Close