กรมบัญชีกลางชี้แจงโครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ

974

วันนี้ที่เพจ กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand  ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง โครงการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยได้ชี้แจงไว้ตามเอกสารด้านล่างนี้

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ : กรมบัญชีกลาง, ประเทศไทย The Comptroller General’s Department, Thailand

=คิดอย่างไรกับเรื่องนี้=