ข่าวการศึกษา

การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สพฐ. และ สสวท. ได้จัดอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โดยมีทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ 2000 กว่าโรงเรียน แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนยังไม่ได้รับชมรับฟัง รักครู.com จึงนำวีดีโอคลิป ที่ Obec TV ได้เผยแพร่ไว้ที่ channel ของ สพฐ. เอง มาเผยแพร่ให้คุณครูที่สนใจได้รับชม โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 7 คลิป เชิญรับชมได้ตามคลิปที่นำมาด้านล่างครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Back to top button
Don`t copy text!
Close