ข่าวสอบบรรจุครู

สถาบันการพลศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบครูผู้ช่วย 1/2560

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข เพื่อการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ภาค ข แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษา (๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดสถานที่สอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศสถาบันการพลศึกษำ (๒)

ที่มา : สถาบันการพลศึกษา

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก