สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เผยแพร่สื่อ บทอาขยาน ความงดงามแห่งความทรงจำ ในดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข “สุโขทัย” ซึ่งมีความไพเราะเป็นอย่างมากไว้บนเว็บไซต์และสามารถดาวน์โหลดไปฟังได้ คุณครูลองไปโหลดมาฟังหรือสอนนักเรียนได้
ที่นี่ บทอาขยาน

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=