ข่าวการศึกษา

ที่ ศธ 04009/ว 2527 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ที่ ศธ 04009/ว 2527 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. (สพท.)

1. ไฟล์ที่ 1หนังสือ
2. ไฟล์ที่ 2คู่มือการคัดเลือกฯ

แสดงความเห็น

แท็ก