ข่าวการศึกษา

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้้นฐาน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ สพฐ. หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ.pdf

แสดงความเห็น

แท็ก
Back to top button