สาระความรู้

สาส์นวันเด็กแห่งชาติ 2557

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

สาส์นวันเด็กแห่งชาติ 2557
สาส์นวันเด็กแห่งชาติ 2557

สารวันเด็ก 2557 จากยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องวันเด็กแห่งชาติ 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่งสารอวยพรเด็ก ๆ ให้ตระหนักบทบาทหน้าที่ ขอทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับเด็ก เพื่อจะได้เติบโตมาเป็นคนมีคุณภาพของสังคม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีสารเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ถึงเด็ก ๆ และเยาวชนไทย ระบุว่า ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยที่น่ารักทุกคน โดยขอให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นอนาคตของชาติ และเป็นผู้ที่ต้องเติบโตขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า

ทั้งนี้ รักษาการนายกฯ ยังได้เชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในทุกวัน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม พร้อมกับมอบคำขวัญวันเด็กให้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง” เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กให้ความสำคัญกับความกตัญญู รู้หน้าและมีวินัย เพื่อเป็นกำลังสร้างสรรค์ประเทศให้มั่นคงต่อไป


แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อน

Close