ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
“การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11492762166.pdf

แท็ก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button
Don`t copy text!
Close