ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2302 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
“การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11492762166.pdf

=ร่วมแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์=

แท็ก

ตรวจพบโปรแกรมบล็อคโฆษณา

ได้โปรดสนับสนุนเราด้วยการอนุญาติให้โฆษณาแสดงเถอะจ้ะ เพราะมันคือค่าน้ำชากาแฟของเรา